İşletme İşletme

Bölüm Hakkında

Bu programın amacı, farklı iki kültürü karşılaştırmalı olarak tanıyan ve elde edilen bilgileri çalışma ortamındaki sorunları çözmede kullanabilen ve çalışacakları kurum için katma değer yaratabilen geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir.

Süre

Öğretim süresi 4 yıldır. Sermaye Piyasası Hukuku, Ticaret Hukuku, Envanter ve Bilanço, Personel Yönetimi, Endüstriyel İlişkiler, Pazarlama İlkeleri, Yatırım Yönetimi, İstatistik, Genel Muhasebe, Uluslararası Pazarlama, İşletme Yönetimi, Genel Matematik, Örgüt Kültürü, Banka ve Sigorta İşlemleri Muhasebesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Küçük İşletmeler ve Müteşebbislik, Yatırım Yönetimi, Sermaye Piyasası, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Girişimcilik, Muhasebe Denetimi, Muhasebe Sistemleri, Uluslararası İktisat, Kooperatif İşletmesi ve Muhasebesi gibi dersler okutulmaktadır.

Mezun Olduktan Sonra

Mezunlara “İşletmeci” unvanı verilir. Bir işletmeci, çalıştığı kurumda planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme, denetim gibi görevlerin yanında, ürün iyileştirilmesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işler yapar. Bölüm mezunları, maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı,bakanlık müfettişliği,banka müfettişliği, gelirler kontrolörlüğü, vergi mahkemesi hakimliği, hazine ve bütçe uzmanlığı, DPT uzmanlığı, sayıştay denetçisi, bütçe ve mali planlama kontrolörlüğü,yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci, mali müşavirlik, sermaye piyasası kurulu uzmanlığı, mali analist, mali danışman unvanını alarak çalışabilirler.

İşletme 2019 Taban Puanları

Şehir Üniversite Puan Türü Kontenjan Sıra Puan Açıklama Tür

İşletme Hakkındaki Sorular ve Yorumlar

{{author.firstLetter}} {{author.firstLetterTemp}}
{{time}}

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Toplam {{comments.length}} Adet Soru ve Cevap

{{firstCapital(comment.author.text)}} {{firstCapital(comment.author.text)}}

{{comment.author.text}}

{{comment.time}}

{{comment.comment}}

Sana ulaşalım


2017 tercih döneminde üniversitelerin sana ulaşıp bilgi vermelerini istiyorsan